Where you can find us

Namaste India Ronkova

Ronkova 12, Praha 8

map

Mon-Sun: 11am - 11pm


Reservation

Tel.: +420 223 003 034
GSM: +420 773 992 271

E-mail

ronkova@namasteindia.cz